Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.

nar. 1. 6. 1973 v Praze


1993–1994: Jihočeské museum, oddělení archeologie. Fráni Šrámka 4, České Budějovice 370 01. Zařazení na pracovišti: technik dokumentátor.
1994–2000: Řádné denní studium oborů archeologie pravěká – historie na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou a Ústavu českých dějin FF UK Praha. Magisterká dipl. práce Výšinná naleziště pravěku a raného středověku v jižních Čechách (ved. Doc. Dr. Lubomír Košnar).
1998–2002: Archeos, společnost pro archeologii a památky. Nebahovská 1016, Prachatice 383 01. Zařazení na pracovišti: terénní specialista, archeolog. Ředitel společnosti Jaromír Beneš, který se k tomu ve svém životopise, nevím proč, nehlásí (ein giftiger Kommentar).
2001-2002: spoluřešitelem projektu Historická krajina severního Prácheňska (součást širšího evropského projektu Pathways to cultural landscapes); nositel AÚ AV ČR Praha, řešitelé Archeos Prachatice, Prácheňské Muzeum Písek a MSP Strakonice).
od 2002: Archaia Brno, o.p.s., Bezručova 78/15, Brno, 602 00, archeolog, vedoucí odloučeného pracoviště Jihlava.
2002–2009: Externí postgraduální studium, FF UK Praha, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou. Disertační práce Středověká hornická aglomerace Jihlava – Staré Hory (školitel Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.).
2010-2013: grantový projekt Internetová encyklopedie dějin Brna (IEDB), spoluřešitel modulu Jihlavsko
2013-2016: grantový projekt NAKI Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku, garant dílčího cíle Výrobní a těžební areály a řešitel příjemce ARCHAIA Brno.


Specilizace
Zpočátku se orientoval na záchrannou terénní archeologii v jihočeském regionu, zejména výzkum středověkých měst, hradů a menších opevněných sídel. Dlouhodobě se zabýval problematikou jihočeských výšinných lokalit v pravěku a raném středověku. Se změnou působiště se zaměřuje na archeologický výzkum středověkého města Jihlava, ale i dalších měst a městeček na Českomoravské vrchovině. Jeho hlavním tématem je více než deset let studium středověkých montánních areálů a produkce drahých kovů. Spolu s tím se soustředí na středověké osídlení Českomoravské vrchoviny z hlediska změn přírodního prostředí, odlesňování, využívání vodních toků a vzniku kulturní krajiny. Vedle toho se zabývá i raně novověkým sklářstvím na českomoravském pomezí.


Účast na zahraničních konferencích s předneseným příspěvkem
20.-23. června 2001: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 11. Treffen Obernzell, Něměcko: „Betrachtung über die Burgwälle und Höhensiedlungen am Ende der Frühbronzezeit in Südböhmen“ (spoluautor J. Havlice).
25.-27. června 2003: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 13. Treffen Pfreimd, Něměcko: Höhenfundstellen der Hallstattzeit im Gebiet von Český Krumlov (spoluautor Ondřej Chvojka).
19.-20. dubna 2005: Dalekośieżna wymiana handlowa w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, Wroclaw, Poland: „Höhenfundstellen der Bronze-und Hallstattzeit in Südböhmen und ihre Anknüpfung zum interegionalen Handelaustausch“ (spoluautor O. Chvojka).
15.-18. června 2005: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 15. Treffen Altdorf bei Landshut, Něměcko: „Bergbauagglomeration am Altenberg bei Jihlava (Iglau, Tschechien)“.
21-23. června 2007: Agricola - Kolloquium Annaberg – Colloque d´Annaberg, Něměcko: „Mittelalterlicher Bergbau in Jihlava (Iglau, Tschechien). Montanarchäologische Forschungen 2002-2007“ (spoluautor Petr Hejhal, Karel Malý).
25.-28. května 2010: Symposium Europa Subterranea, Freiberg, Něměcko: „Cvilinek, Neuentdecktes Bergbauareal des hohen Mittelalters im Erzrevier Pelhrimov im Böhmisch - Mährischen Bergland (Tschechien)“. Spoluautor P. Hejhal, K. Malý.
8.-11. 2010 září: Aufbruch unter Tage, Dippoldiswalde, Něměcko: „Mittelalterlicher Blei- und Silberbergbau in Jíhlava (Iglau, Tschechien) – Neue Ergebnisse montanarchäologischer Forschungen“ (spoluautor Petr Hejhal, Karel Malý).
10.-12. května 2012: 850 Jahre Freiberg: Besiedlung und Frühgeschichte der Stadt Freiberg im Kontext der Nachbarregionen, Freiberg, Něměcko: „Die Bergstadt Iglau im 13. Jahrhundert – Stadt und Bergwerke – Bürger und Bergleute“ (spoluautor Petr Hejhal).
20.-23. června 2012: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen/ Oberösterreich, 22. Treffen, Austria: „Wasser und Erzbergbau des 13. Jahrhunderts im Böhmisch - Mährischen Bergland“.
18.-20. října 2012: ArchaeoMontan, Erkunden – Erfassen – Erforschen, Internationale montanarchäologische Fachtagung in Dippoldiswalde, Něměcko: „The silver ore mining of 13th: from the findings to the modell of the spatial structure and infrastructure“.
7.-10. listopadu 2012: 2nd Mining in European History - Conference, The Impact of Historic and Prehistoric mining Activities on the Environment and Societes in Europa, Innsbruck, Austria: „The ore mining of 13th in the Bohemian-Moravian uplands region (Czech): Impact of the ore exploitation, smelting and production of silver on the settlement landscapes“.
6.-8. června 2013: Der Harz – Rohstoffquelle Europas seit der Bronzezeit? Goslar, Něměcko: „Der Erzbergbau des 13. Jahrhunderts im Böhmisch-Mährischen Bergland“.
23.-25. října 2014: ArchaeoMontan. Internationale montanarchäologische Fachtagung im Rahmen des Ziel 3-Projektes ArchaeoMontan, Ergebnisse und Perspektiven, Dippoldiswalde, Něměcko: „Geochemische Untersuchungen an Funden der Grabung „Roter Hirsch“ in Dippoldiswalde – Ein Beitrag zu den Grabungsergebnissen“ (spoluautor Matthias Schubert, Karel Malý, Petr Hrubý).
2. února 2015: ArchaeoMontan 2015 – Montanarchäologie im Osterzgebirge, Dresden, Něměcko: „Metallurgische Funde aus der Bergbausiedlung in Dippoldiswalde - „Roter Hirsch“ (spoluautor Matthias Schubert, Karel Malý, Petr Hrubý).


Přednášky na zahraničních universitách a ústavech
duben 2006: Universität Wien, Institut für Ur- und Frühgeschichte, Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie: „Forschungen zum Silberbergbau um Jihlava (Iglau, Tschechien) und zur Entwicklung dieser königlichen Stadt im 13. Jahrhundert“.
leden 2009: Ruhr - Universität Bochum, Deutsches Bergbaumuseum Bochum: „Die mährische Bergstadt Jihlava (Iglau) - Neue Ergebnisse montanarchäologischer Forschungen“.
květen 2009: Albert-Ludwigs Universität Freiburg/Breisgau, Institut für archäologische Wissenschaften: „Montanarchäologische Untersuchungen in Jihlava – Staré Hory (Iglau – Altenberg, Tschechien) – Montangebiet Českomoravská vrchovina (Böhmisch – Mährisches Bergland)“.
únor 2013: Ludwig-Maximillians-Universität München, Institut für vor- und frühgeschichtliche Archäologie und provinzialrömische Archäologie: „Silbergewinnung des 13. Jahrhunderts im Reich der Přemysliden“.


Zahraniční terénní praxe, stáže, stipendia
léto 1996: Häcklingen, Lüneburg, Něměcko. Výzkum sídliště mesolit, eneolit, Univ. Hamburg, vedoucí Frank Andraschko.
léto 1997: Manching, Něměcko. Výzkum keltského oppida, RGK, vedoucí Susanne Sievers
léto 1997: Häcklingen, Lüneburg. Výzkum sídliště mesolit, eneolit, Univ. Hamburg, vedoucí Frank Andraschko
léto 1998: Manching, Něměcko. Výzkum keltského oppida, RGK, vedoucí Susanne Sievers
zima 2015: Heinrich Winkelmann Stipendium, Deutsches Bergbaumuseum Bochum, Něměcko. Projekt „Von der Struktur der Bergbaulandschaft bis zur Infrastruktur der Montanareale im Mittelalter am Beispiel des Böhmisch-Mährischen Bergland“.


Mezinárodní vědecká spolupráce
2013-2014: Dippoldiswalde, Něměcko. Výzkum středověkého montánního areálu "Roter Hirsch", vzorkování, archeometrie, geochemie, mineralogie, interpretace, zpráva (spoluautor Karel Malý). Vedoucí Matthias Schubert, LfA Dresden.
2014-2015: Alpe d´Huez, Francie. Výzkum středověkého montánního areálu " Brandes en Oisans", vzorkování, archeometrie, geochemie, mineralogie, interpretace, zpráva (spoluautor Karel Malý). Vedoucí Marie-Christine Bailly-Maître, Nicolas Minvielle Larousse.
2015: Freiberg, Něměcko. Výzkum středověkého metalurgického areálu " Nonnengaße", vzorkování, archeometrie, geochemie, mineralogie, interpretace, zpráva (spoluautor Karel Malý). Vedoucí Matthias Schubert, LfA Dresden.


Výuka na VŠ
zimní semestr 2006/2007: Vysoká škola polytechnická, U3V. Semestrální výuka „Osídlení Českomoravské vrchoviny z pohledu archeologie“.
letní semestr 2007: Ústav archeologie a Muzeologie FFMU Brno. Semestrální výuka „Středověké osídlení, kolonizace a těžba drahých kovů na Českomoravské vrchovině“.
zimní semestr 2008/2009: Vysoká škola polytechnická, U3V. Semestrální výuka „Osídlení a rudné hornictví na Českomoravské vrchovině“.
letní semestr 2009: Ústav archeologie a Muzeologie FFMU Brno. Semestrální výuka „Středověká kolonizace, rýžovnictví a hornictví na západní Českomoravské vrchovině“ (AEB_97).
zimní semestr 2010/2011: Archeologický ústav JČU České Budějovice. Semestrální cyklus výběrových přednášek „Středověké osídlení a rudní hornictví na Českomoravské vrchovině“
zimní semestr 2010/2011: Ústav pro archeologii, FF UK Praha. Středověké osídlení a rudní hornictví na Českomoravské vrchovině.
letní semestr 2011: Ústav archeologie a Muzeologie FFMU Brno. Semestrální výuka „Středověká kolonizace, rýžovnictví a hornictví na západní Českomoravské vrchovině“ (AEB_97)
letní semestr 2011: Vysoká škola polytechnická, U3V. Semestrální výuka „Osídlení Českomoravské vrchoviny z pohledu archeologie“.
zimní semestr 2011/2012: Vysoká škola polytechnická, U3V. Semestrální výuka „Osídlení Českomoravské vrchoviny z pohledu archeologie“
zimní semestr 2012/2013: Ústav pro archeologii, FF UK Praha. Středověké osídlení a rudní hornictví na Českomoravské vrchovině.
letní semestr 2014: Ústav archeologie a Muzeologie FFMU Brno. Semestrální výuka „Středověká kolonizace, rýžovnictví a hornictví na západní Českomoravské vrchovině“ (AEB_97).
letní semestr 2015: Archeologický ústav JČU České Budějovice. Semestrální cyklus výběrových přednášek „Středověké osídlení a rudní hornictví na Českomoravské vrchovině“.
zimní semestr 2015/2016: Fakultät für Geschichtswissenschaft, Institut für archäologische Wissenschaften, Ruhr-Universität Bochum. „Neue Forschungen zur Montanarchäologie des Mittelalters in Mitteleuropa“, Seminar.


Výběr z publikační činnosti
Periodika
Hejhal, P. – Holub, P. – Hrubý, P. – Merta, D. 2006: Měšťanská zděná zástavba středověké Jihlavy (k současnému stavu poznání) – Bürgerliche Mauerarchitektur von mittelalterlichem Jihlava (Iglau). Zum heutigen Kenntnisstand. In: Forum urbes medii aevi III. Vrcholně středověká zděná měšťanská architektura ve střední Evropě. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 14.-16. 4. 2004 v Jihlavě. Brno, 190-229.
Hrubý a kol. 2009: Hrubý, P. – Hejhal, P. – Kašák, K. – Malý, K. – Valkony, J: The deserted Baroque glassworks in the cadastral territory of Nová Ves near Božejov (the district of Pelhřimov) - Zaniklá barokní sklářská huť na katastru Nové Vsi u Božejova (okres Pelhřimov) - Die aufgelassene Glashütte im Gemeindekataster von Nová Ves bei Božejov (Kr. Pelhřimov). In: Jaromír Žegklitz (Ed.): Studies in Post-Mediaeval Archaeology 3, 479-500. Praha.
Hrubý, P. – Hejhal, P. - Malý, K. 2012: K metalurgii při středověké produkci stříbra na Českomoravské vrchovině, Archaeologia Technica 23, 21-45.
Hrubý a kol. 2012: Hrubý, P. - Hejhal, P. - Hoch, A. - Kočár, P. - Malý, K. - Macháňová, L. - Petr, L. - Štelcl, J. 2012: Středověký úpravnický a hornický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku - Das mittelalterliche Aufbereitungs- und Bergbauareal Cvilínek bei Černov in der Gegend Pelhřimov, Památky archeologické 103, 339-418.
Ernée, M. - Hrubý, P. - Malý K., Tomášek, M. - Valkony, J. 2014: Raná exploatace exogenních akumulací zlata na Českokrumlovsku - Early exploitation of the secondary gold deposits by Český Krumlov, Acta rerum naturalium 16/2014, 185-108.
Hrubý, P. 2014: Od hertovního stříbra až téměř k minci neboli od hutí až téměř k mincovnám – Von Blicksilber bis quasi Münzen oder von Hütten bis quasi Münzprägestätten, Archaeologia historica 39/2, 609-637.
Hrubý, P. 2014: K periodizaci počátku rané exploatace drahých kovů na Českomoravské vrchovině - Zur Periodisierung des Beginns der frühen Ausbeute von Edelmetallen in der Böhmisch - Mährischen Höhe, in: R. Smolnik (Hrsg.), ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina - Erz(gebirg)landschaft - Ore landscape. Arbeits und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 28. Dresden, S. 147-155.
Hrubý, P. - Malý, K. – Schubert, M. 2015: Metallurgische Funde aus der Bergbausiedlung in Dippoldiswalde – Roter Hirsch - Metalurgické nálezy z hornického sídliště v Dippoldiswalde – „Roter Hirsch“ - Metallurgic finds from the mining settlement in Dippoldiswalde – „Roter Hirsch“, in: R. Smolnik (Hrsg.), ArchaeoMontan 2015. Montanarchäologie im Osterzgebirge – Montánní archeologie ve východním Krušnohoří, Beiheft 30, 245-257.


Monografie
Hrubý, P. 2011: Jihlava – Staré Hory. Archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002–2006. Příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví - Jihlava – Staré Hory (Iglau – Altenberg). Archäologische Ausgrabungen des mittelalterlichen Bergbau-, Aufbereitungs- und Siedlungsplatzes in den Jahren 2002–2006. Zum Studium des mittelalterlichen Erzbergbaus. In: Jan Klápště et Zdeněk Měřínský (curantibus editae): Dissertationes archaeologicae brunenses pragensesque 9. Praha-Brno.
Hrubý a kol. 2014: Hrubý, P. - Hejhal, P. - Kočár, P. - Libor, P. - Malý, K.: Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv - Central Bohemian-Moravian Highlands on the threshold of the High Middle Ages Archaeology, geochemistry and the analyses of alluvial sediments. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity - Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica 422.


Kapitoly v monografiích
Beneš, J. - Hrubý, P. Kuna, M. 2004: Vyhledávání a vzorkování vrstev. In: Kuna, M. (ed): Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha, 353-378.
Měřínský, Z. – Vosáhlo, J. – Hrubý, P. – Zimola, D. 2009: Zakládání měst a rozvoj podnikání, dolování a aglomerace Staré Hory. In: Pisková, R. a kol.: Jihlava, Nakladatelství Lidové noviny, kap. III. 4.
Měřínský, Z. – Hrubý, P. –Zimola, D. 2009: Nová Jihlava v legendách a pramenech (Kap. III.5.); Urbanizmus, nejstarší zástavba a vnitřní vybavení domů (Kap. III.6.). In: Pisková, R. a kol.: Jihlava, Nakladatelství Lidové noviny.
Měřínský, Z. – Vosáhlo, J. - Hrubý, P. 2009: Druhá polovina 13. století. In: Pisková, R. a kol.: Jihlava, kap. III.7. Nakladatelství Lidové noviny.
Hrubý, P. 2014: Přírodní podmínky Pelhřimovska. In: Martínek, Z. a kol. 2014: Pelhřimov. Dějiny českých, moravských a slezských měst. I. Osídlování Pelhřimovska a počátky města. Příroda a člověk. Nakladatelství Lidové noviny, 14-24.
Hejhal, P. - Hrubý, P. - Martínková, L. 2014: Osídlování a kolonizace. In: Martínek, Z. a kol. 2014: Pelhřimov. Dějiny českých, moravských a slezských měst. I. Osídlování Pelhřimovska a počátky města. Nakladatelství Lidové noviny, 26-60.
Hrubý, P. - Martínková, L. 2014: Dvojí lokace Pelhřimova. In: Martínek, Z. a kol. 2014: Pelhřimov. Dějiny českých, moravských a slezských měst. I. Osídlování Pelhřimovska a počátky města. Od místa k městu. Nakladatelství Lidové noviny, 63-70.

Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

20. 05. 2024 – Lenka Kosová, Gabriela Ondříková – zobrazit

I když jsme se dlouho neozvaly, to neznamená, že se u nás nic neděje. Rády bychom vám představily další dokončenou práci v naší laboratoři. Jedná se o dřevěné nálezy pocházející z různých archeologických výzkumů, které probíhaly v posledních letech... Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

05. 05. 2024Také letošní teplovody odkrývají stará tajemství…

28. 04. 2024Neznámý hrnčíř ze Starého Brna

23. 04. 2024Článek v Industrial Archaeology Review

23. 04. 2024Svratecký náhon na Starém Brně

23. 04. 2024Archeologická expozice v želivském klášteře

21. 03. 2024První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!