Tätigkeitsbereich

Forschung und Denkmalschutz

Aktivitäten:
 • Archäologische Rettungs- und Vorsprungsgrabungen auf dem Gebiet des Südmährischen, Olmützer, Zlíner, Mährisch-schlesischen, Pardubicer und Vysočina-Kreises
 • Archäologische Testgrabungen auf Lokalitäten, die durch Bauvorhaben, Bebauungsplan usw. gefährdet sind
 • bauhistorische Untersuchungen
 • Bearbeitung der historischen Entwicklung des Gebiets oder der historischen Topographie des Objekts oder der Parzelle
 • Konsultations-, Beratungs- und Informationstätigkeit auf dem Gebeit der Archäologie, Geschichte und Denkmalpflege

Öffentlichkeitsarbeit:
 • Vorträge für Schulen, Bibliotheken und Interessengemeinschaften zum Thema Archäologie, archäologische Grabungen, dokumentierte Bauten und Geschichte einzelner Lokalitäten (Städte, Häuseblöcke usw.)
 • Ausstellungen und kleine Aufstellungen
 • Tage öffener Türe auf gerade durchgeführten Grabungen

Archäologische Grabung als Bestandteil der Präsentation des Auftraggebers:
 • kurzfristige Präsentationen archäologischer Funde bei feierlichen Anlässen (z.B. Grundsteinlegung, feierliche Eröffnung)
 • Dauerausstellungen  im Firmensitz oder in öffentlichen Räumen des Auftraggebers oder Benutzers des erforschten Objekts
 • kostenlose Präsentation des Auftraggebers während der Berichterstattung über Funde und Grabungsergebnisse in der Presse, im Rundfunk und Fernsehen

Thematische Vorträge über einzelne Grabungen für den Auftraggeber

Die gemeinnützige Gesellschaft Archaia Brno sucht neue Mitarbeiter. Willkommen sind vor allem ernste Bewerber für die Arbeit der Archäologen, Grabungsassistenten oder Laboranten, ein Computerspezialist wird ebenfalls gesucht.

Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

20. 05. 2024 – Lenka Kosová, Gabriela Ondříková – zobrazit

I když jsme se dlouho neozvaly, to neznamená, že se u nás nic neděje. Rády bychom vám představily další dokončenou práci v naší laboratoři. Jedná se o dřevěné nálezy pocházející z různých archeologických výzkumů, které probíhaly v posledních letech... Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

05. 05. 2024Také letošní teplovody odkrývají stará tajemství…

28. 04. 2024Neznámý hrnčíř ze Starého Brna

23. 04. 2024Článek v Industrial Archaeology Review

23. 04. 2024Svratecký náhon na Starém Brně

23. 04. 2024Archeologická expozice v želivském klášteře

21. 03. 2024První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!